Stad in Cijfers - Databank

Aantal kinderopvang blootgesteld aan geluidsniveau >= 65dB (etmaal)

Het aantal voorschoolse kinderopvang initiatieven dat gedurende een etmaal, is blootgesteld aan een geluidsniveau boven of gelijk aan 65dB. Dit beschouwt men als een slecht geluidsklimaat en milderende maatregelen zijn noodzakelijk. Met voorschoolse kinderopvang bedoelen we reguliere kinderopvang voor 0 tot 3 jarigen erkend door Kind en Gezin of met een attest van toezicht. Dit zijn dan de erkende kinderdagverblijven, zelfstandige kinderdagverblijven, minicreches en zelfstandige onthaalouders en onthaalouders aangesloten bij DVO (Dienst voor Onthaalouders). De strategische geluidsbelastingskaarten (kortweg geluidskaarten) zijn een weergave van de berekende geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie. Zoals de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG) voorschrijft, worden er voor de agglomeratie Antwerpen om de 5 jaar geluidskaarten opgemaakt voor elke afzonderlijke geluidsbron en voor deze bronnen samen.