Stad in Cijfers - Databank

Aantal 65-plussers blootgesteld aan geluidsniveau >= 65dB (etmaal)

Het aantal 65-plussers dat gedurende een etmaal, is blootgesteld aan een geluidsniveau boven of gelijk aan 65dB. Dit beschouwt men als een slecht geluidsklimaat en milderende maatregelen zijn noodzakelijk. De strategische geluidsbelastingskaarten (kortweg geluidskaarten) zijn een weergave van de berekende geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie. Zoals de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG) voorschrijft, worden er voor de agglomeratie Antwerpen om de 5 jaar geluidskaarten opgemaakt voor elke afzonderlijke geluidsbron en voor deze bronnen samen.