Stad in Cijfers - Databank

% oppervlakte blootgesteld aan geluidsniveau >= 70dB (etmaal)

Het gebied dat gedurende een etmaal, is blootgesteld aan een geluidsniveau boven of gelijk aan 70dB tov de totale oppervlakte van het gebied. De strategische geluidsbelastingskaarten (kortweg geluidskaarten) zijn een weergave van de berekende geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie. Zoals de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG) voorschrijft, worden er voor de agglomeratie Antwerpen om de 5 jaar geluidskaarten opgemaakt voor elke afzonderlijke geluidsbron en voor deze bronnen samen.