Stad in Cijfers - Databank

% 0 tem 17j. blootgesteld aan geluidsniveau >= 55dB (etmaal)

Het aandeel 0 tem 17-jarigen dat gedurende een etmaal, is blootgesteld aan een geluidsniveau boven of gelijk aan 55dB. De strategische geluidsbelastingskaarten (kortweg geluidskaarten) zijn een weergave van de berekende geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie. Zoals de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG) voorschrijft, worden er voor de agglomeratie Antwerpen om de 5 jaar geluidskaarten opgemaakt voor elke afzonderlijke geluidsbron en voor deze bronnen samen.