Stad in Cijfers - Databank

Aandeel van handel en diensten in totale CO2eq-uitstoot

Percentage van CO2eq-uitstoot door handel en diensten (excl. stedelijke diensten) in totale jaarlijkse CO2eq-uitstoot.