Stad in Cijfers - Databank

Aandeel van huishoudens in totale CO2eq-uitstoot

Percentage van CO2eq-uitstoot door huishoudens in totale jaarlijkse CO2eq-uitstoot.