Stad in Cijfers - Databank

Aandeel van industrie (niet-ETS) in totale CO2eq-uitstoot

Percentage van CO2eq-uitstoot door industrie in totale jaarlijkse CO2eq-uitstoot.