Stad in Cijfers - Databank

Aandeel van stedelijke diensten in totale CO2eq-uitstoot

Percentage van CO2eq-uitstoot door stedelijke diensten in totale jaarlijkse CO2eq-uitstoot.