Stad in Cijfers - Databank

Aandeel van stedelijke vloot in totale CO2eq-uitstoot

Percentage van CO2eq-uitstoot door de stedelijke vloot in totale jaarlijkse CO2eq-uitstoot.