Stad in Cijfers - Databank

Aandeel van transport in totale CO2eq-uitstoot

Percentage van CO2eq-uitstoot door transport (excl. stedelijke vloot) in totale jaarlijkse CO2eq-uitstoot.