Stad in Cijfers - Databank

CO2eq-uitstoot door handel en diensten

Totale jaarlijkse CO2-, CH4- en N2O-uitstoot door handel en diensten (excl. stedelijke diensten). Dit cijfer wordt uitgedrukt in kTon.