Stad in Cijfers - Databank

Totale CO2eq-uitstoot (niet-ETS)

Totale jaarlijkse CO2-, CH4- en N2O-uitstoot (niet-ETS). Hiervoor wordt de CO2-, CH4- en N2O-uitstoot van de sectoren lokale energieproductie (niet-ETS), industrie (niet-ETS), huishoudens, handel en diensten (incl. stedelijke diensten) en transport (incl. stedelijke vloot) bij elkaar opgeteld. Dit cijfer wordt uitgedrukt in kTon.