Stad in Cijfers - Databank

% bomen van de 1e grootte (potentieel boomhoogte >12m)

Percentage bomen van de 1e grootte tov totaal aantal bomen in straten en pleinen (potentieel boomhoogte >12m). Een boom van de 1e grootte (large-boom) is een boom, met een mogelijke boomhoogte van meer dan 12 tot 35m, kroonprojectie van 120m² en takvrije stamlengte van 4,5 tot 7m. Bomen worden normaal gezien ingedeeld in 3 klassen volgens de grootte die ze bereiken als volwassen boom: 3de grootte zijn bomen kleiner dan 6m, 2de grootte zijn bomen tussen 6 en 12m en 1ste grootte zijn bomen groter dan 12m. De bomen in straten en pleinen, die individueel worden beheerd door de stad (Stadsbeheer). Dus niet de bomen die door andere overheden of door een terreinbeherende vereniging worden beheerd (oa. Vlaams Gewest, provincie, Natuurpunt), die op privaat terrein liggen of die vervat zitten in een concessie. De wijken Haven_Antwerpen en Haven_Bezali zijn niet gekarteerd.