Stad in Cijfers - Databank

Aantal bomen (in straten en pleinen) per inwoner

Aantal bomen (in straten en pleinen) per inwoner. De bomen in straten en pleinen, die individueel worden beheerd door de stad (Stadsbeheer). Dus niet de bomen die door andere overheden of door een terreinbeherende vereniging worden beheerd (oa. Vlaams Gewest, provincie, Natuurpunt), die op privaat terrein liggen of die vervat zitten in een concessie. De wijken Haven_Antwerpen en Haven_Bezali zijn niet gekarteerd. Met pleinen bedoelen we publiek toegankelijke ruimten, die vaak verhard zijn: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, buurtsportterreinen (zie ook Open Geodata portaal 'gebruiksplein').