Stad in Cijfers - Databank

Aantal dienstencentra blootgesteld aan matige tot sterke hittestress

Het aantal dienstencentra dat is blootgesteld aan "matige tot sterke" hittestress of een ‘gevoel van onbehagen’ bij warme temperaturen. De hittestress-kaart is ingedeeld in: "geen hittestress", "matige hittestress", "sterke hittestress" of "matig tot sterke hittestress". Deze stralingstemperatuur-kaart is een gemodelleerde kaart opgebouwd uit: schaduweffecten, verdamping, windeffecten en warmteopslag en -straling van gebouwen en materialen. Deze wordt om de 5 jaar aangemaakt. Tijdens hittegolven en vooral s’ nachts kan hittestress leiden tot gezondheidsproblemen en zelfs sterfte, vooral bij zieke, jonge (-4j) en oudere (+65j) bevolking. Milderende maatregelen om de hitte te temperen zijn dan aangewezen: maximale schaduwval creëren, minimale verharding, natuurlijke ventilatie-corridors, open waterpartijen, groene inrichting en bomen in het openbaar domein, groendaken, groene gevels, lichte materialen voor gebouwen en het openbaar domein. Met dienstencentrum bedoelen we: een buurtontmoetingsplaats, voornamelijk gericht op senioren. Men kan er terecht voor georganiseerde activiteiten, cafetaria, verzorging enz.