Stad in Cijfers - Databank

Aantal scholen blootgesteld aan sterke hittestress

Het aantal scholen (kleuter, lager, basis en secundaire scholen, zowel gewoon als buitengewoon onderwijs) dat is blootgesteld aan "sterke" hittestress of een ‘gevoel van onbehagen’ bij warme temperaturen. De hittestress-kaart is ingedeeld in: "geen hittestress", "matige hittestress", "sterke hittestress" of "matig tot sterke hittestress". Deze stralingstemperatuur-kaart is een gemodelleerde kaart opgebouwd uit: schaduweffecten, verdamping, windeffecten en warmteopslag en -straling van gebouwen en materialen. Deze wordt om de 5 jaar aangemaakt. Tijdens hittegolven en vooral s’ nachts kan hittestress leiden tot gezondheidsproblemen en zelfs sterfte, vooral bij zieke, jonge (-4j) en oudere (+65j) bevolking. Milderende maatregelen om de hitte te temperen zijn dan aangewezen: maximale schaduwval creëren, minimale verharding, natuurlijke ventilatie-corridors, open waterpartijen, groene inrichting en bomen in het openbaar domein, groendaken, groene gevels, lichte materialen voor gebouwen en het openbaar domein.