Stad in Cijfers - Databank

Gemiddelde overstromingsdiepte bij terugkeerperiode 5 jaar (T05) in 2020

De gemiddelde overstromingsdiepte (in m) bij een terugkeerperiode van 5 jaar in het huidige klimaat (jaar 2020). De gemiddelde overstromingsdiepte is de verhouding van het totale overstromingsvolume in het gebied (in m³) en de totale oppervlakte van het gebied (in m²). Het geeft de theoretische diepte aan in het geval het overstromingswater gelijkmatig over het gebied zou worden uitgespreid. Deze kaart is een gemodelleerde kaart opgebouwd in het kader van het Waterplan Stad Antwerpen aan de hand van 1D-2D InfoWorks ICM modellen. Er werden ook overstromingskaarten berekend voor verschillende terugkeerperioden T05, T20 en T100 (5, 20 en 100 jaar) en verschillende klimaatscenario’s (huidig klimaat: 2020, hoog klimaatscenario tijdhorizont 2050 en hoog klimaatscenario tijdhorizont 2100). De kaarten tonen de pluviale overstromingen vanuit de riolering of door lokale depressies in het terrein. De kaarten tonen niet de fluviale overstromingen. Het Waterplan van de stad geeft als norm de T20 voor 2050 mee en T20 huidige toestand 2020 is de Vlaamse norm.