Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte blootgesteld aan mogelijke overstroming bij terugkeerperiode 100 jaar (T100) in 2050

Het gebied (in m²) dat is blootgesteld aan mogelijke overstroming bij terugkeerperiode van 100 jaar in het toekomstige klimaat (jaar 2050). Deze kaart is een gemodelleerde kaart opgebouwd in het kader van het Waterplan Stad Antwerpen aan de hand van 1D-2D InfoWorks ICM modellen. Er werden ook overstromingskaarten berekend voor verschillende terugkeerperioden T05, T20 en T100 (5, 20 en 100 jaar) en verschillende klimaatscenario’s (huidig klimaat: 2020, hoog klimaatscenario tijdhorizont 2050 en hoog klimaatscenario tijdhorizont 2100). De kaarten tonen de pluviale overstromingen vanuit de riolering of door lokale depressies in het terrein. De kaarten tonen niet de fluviale overstromingen. Het Waterplan van de stad geeft als norm de T20 voor 2050 mee en T20 huidige toestand 2020 is de Vlaamse norm.