Stad in Cijfers - Databank

Kubus bevolking naar geslacht, gezinspositie, herkomst en leeftijd

In deze bevolkingskubus kunnen bevolkingsaantallen geraadpleegd worden volgens achtergrondkenmerken geslacht, gezinspositie, herkomst en leeftijden. Via een kubus kunnen de achtergrondkenmerken gecombineerd kunnen worden.