Stad in Cijfers - Databank

Aandeel jonge huishoudens

een gezin bestaande uit minimum 1 persoon tussen de 25 en 40 jaar én geen enkele +50 jarige gedomicilieerd op het adres/gekoppeld aan referentiepersoon. Dit geeft alle jongeren die op een adres gedomicilieerd zijn waar geen potentiële ouder meer bijwoont. De berekeningswijze omvat op deze manier zowel de jonge koppels, de jonge single, als een jonge alleenwonende vader/ moeder met kinderen. Het omvat zowel jonge koppels die getrouwd zijn, als degene die wettelijk samenwonend zijn, als de koppels die feitelijk samenwonend zijn.