Stad in Cijfers - Databank

Aantal jonge tweeverdiener huishoudens

een gezin bestaande uit twee personen tussen 25 en 40 jaar én geen enkele +50 jarige gedomicilieerd op het adres/gekoppeld aan referentiepersoon. Beide personen hebben een arbeidsinkomen en een gemiddelde werkintensiteit die 60% is of hoger. (al dan niet met kinderen)