Stad in Cijfers - Databank

Percentage ander huishoudtype

Verhouding huishoudens van het type "ander" t.o.v. het totaal aantal huishoudens. Onder type andere vallen o.a. collectieve huishoudens als huishoudens, gevangenissen, enz...