Stad in Cijfers - Databank

Percentage inwoners gezin zonder familieband

Verhouding inwoners in een huishouden zonder familiebanden t.o.v. het totaal aantal inwoners.