Stad in Cijfers - Databank

Percentage kinderen in een eenoudergezin

Verhouding kinderen bij een eenoudergezin t.o.v. het totaal aantal inwoners.