Stad in Cijfers - Databank

Aandeel jonge allochtone gezinnen die na twee jaar nog in de stad wonen

Hoeveel van de jonge autochtone gezinnen dat hier twee jaar geleden woonden, wonen nog in de stad? Op niveau van de stad geeft dit een indicatie van de gezinsvlucht van jonge gezinnen. Voor een deelgebied van de stad houden we er geen rekening mee of de g