Stad in Cijfers - Databank

Projectie aantal huishoudens bestaande uit 1 persoon

Bevolkingsprognose door de de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Deze projecties vertrekken van de stand van de bevolking en de huishoudens op 1/1/2019 en geven een jaarlijkse vooruitberekening die reikt tot 1/1/2035. Meer informatie over deze prognoses vind je op de website van de Studiedienst Vlaamse Regering.