Stad in Cijfers - Databank

Aantal 65-plussers

Aantal inwoners van 65 jaar of ouder dat officieel ingeschreven is in Antwerpen (bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- en andere registers).