Stad in Cijfers - Databank

Aantal 18 tem 64-jarigen

Aantal inwoners van 18 t.e.m. 64 jaar dat officieel ingeschreven is in Antwerpen (bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- en andere registers).