Stad in Cijfers - Databank

Percentage 12 tem 17-jarigen

Verhouding inwoners van 12 t.e.m. 17 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners.