Stad in Cijfers - Databank

Aantal 40 tem 49-jarigen

Aantal inwoners van 40 t.e.m. 49 jaar dat officieel ingeschreven is in Antwerpen (bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- en andere registers)