Stad in Cijfers - Databank

Aantal 50 tem 59-jarigen

Aantal inwoners van 50 t.e.m. 59 jaar dat officieel ingeschreven is in Antwerpen (bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- en andere registers)