Stad in Cijfers - Databank

Aantal 70 tem 79-jarigen

Aantal inwoners van 70 t.e.m. 79 jaar dat officieel ingeschreven is in Antwerpen (bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- en andere registers)