Stad in Cijfers - Databank

Percentage 12 tem 15-jarigen

Aandeel 12 tem 15-jarigen in de totale bevolking