Stad in Cijfers - Databank

Percentage 16 tem 24-jarigen

Aandeel 16 tem 24-jarigen in de totale bevolking