Stad in Cijfers - Databank

Percentage 65-plussers

Verhouding inwoners van 65 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal inwoners.