Stad in Cijfers - Databank

Percentage 18 tem 64-jarigen

Verhouding inwoners van 18 t.e.m. 64 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners.