Stad in Cijfers - Databank

Percentage Belgen

Verhouding inwoners met de Belgische nationaliteit t.o.v. het totaal aantal inwoners.