Stad in Cijfers - Databank

Percentage niet EU'ers

Verhouding inwoners met een nationaliteit van een land buiten de EU t.o.v. het totaal aantal inwoners.