Stad in Cijfers - Databank

Percentage vluchtelingen

Verhouding inwoners met een vluchtelingenstatuut t.o.v. het totaal aantal inwoners. Het vluchtelingenstatuut wordt hier beschouwd als een nationaliteit.