Stad in Cijfers - Databank

Percentage vreemdelingen

Verhouding inwoners met een vreemde nationaliteit t.o.v. het totaal aantal inwoners.