Stad in Cijfers - Databank

Aantal vreemdelingen

Aantal inwoners met een vreemde nationaliteit dat officieel ingeschreven is in Antwerpen (bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- en andere registers). Tot en met 2011 werd de herkomst bepaald aan de hand van de huidige nationaliteit en de vorige nationaliteit. Inwoners met de Belgische nationaliteit wiens vorige nationaliteit niet-Belg was, werden als allochtoon beschouwd.