Stad in Cijfers - Databank

Aantal allochtonen (herkomst ouders meegerekend)

Aantal inwoners van allochtone herkomst (herkomst ouders meegerekend). Herkomst wordt bepaald (in volgorde van prioriteit) aan de hand van de eerste nationaliteit van vader, de eerste nationaliteit van moeder, de eerste nationaliteit individu en de huidige nationaliteit individu.