Stad in Cijfers - Databank

Aantal autochtonen (herkomst ouders meegerekend)

Aantal inwoners van autochtone herkomst (herkomst ouders meegerekend). Herkomst wordt bepaald (in volgorde van prioriteit) aan de hand van de eerste nationaliteit van vader, de eerste nationaliteit van moeder, de eerste nationaliteit individu en de huid