Stad in Cijfers - Databank

Percentage autochtonen (herkomst ouders meegerekend)

Percentage inwoners van Belgische herkomst (herkomst ouders meegerekend) ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Herkomst wordt bepaald (in volgorde van prioriteit) aan de hand van de eerste nationaliteit van vader, de eerste nationaliteit van moeder, de eerste nationaliteit individu en de huidige nationaliteit individu.