Stad in Cijfers - Databank

Percentage inwoners in een collectief huishouden

Het aandeel inwoners in een collectief huishouden