Stad in Cijfers - Databank

Percentage samenwonenden zonder kinderen

Verhouding samenwonende inwoners zonder kinderen t.o.v. het totaal aantal inwoners.