Stad in Cijfers - Databank

Percentage ouders van een eenoudergezin

Verhouding ouders van een eenoudergezin t.o.v. het totaal aantal inwoners.