Stad in Cijfers - Databank

Aandeel geboorten van jongens

Aandeel geboorten van jongens in het totaal aantal geboorten.