Stad in Cijfers - Databank

Aandeel geboorten van meisjes

Aandeel geboorten van meisjes in het totaal aantal geboorten.