Stad in Cijfers - Databank

Totale vruchtbaarheidsgraad niet EU-herkomst

De totale vruchtbaarheidsgraad geeft op basis van het aantal geboorten aan hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld baart in haar leven. Om de vruchtbaarheidsgraad te berekenen wordt per leeftijdsjaar van de vrouwen het aantal geboorten gedeeld door het aantal vrouwen.